Зарежда...

Условия за ползване

І. Общи положения
Тези Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между MIELBG.COM, доставчик на услугите в БГ ТОП КАТАЛОГА, и клиентите ползващи услугите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на БГ ТОП КАТАЛОГА.


MIELBG.COM предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

 

MIELBG.COM не носи никаква отговорност за съдържанието на публикуваните в каталога сайтове, фирми и обяви, както и за това дали те реално съществуват.


MIELBG.COM дава възможност за добавяне и публикуване в ТОП каталога на всички сайтове, фирми и обяви имащи в съдържанието си описание на български език или регистрирани на територията на РБ.


Всички услуги, предлагани от MIELBG.COM, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.
Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на MIELBG.COM.
Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

 


ІІ. Права и задължения на MIELBG.COM
Публикуване на дадения сайт, фирма или обява при заплащане, чрез посочения метод. След получаване на потвърждение за плащането, в срок от 24 часа съответно сайта, фирмата или обявата ще бъдат добавени в каталога. 


Особеност при добавянето на сайт в категория XXX еротични - сумата за добавяне на сайтове от подобен тип е двойна на сумата за всички останали сайтове. Всички сайтове в тази категория са достъпни само след проверка за годините на потребителя (18 години).


Недопускане на публикуване на сайтове, фирми или обяви (дори и след заплащане) нарушаващи законите на РБ и международните актове.


MIELBG.COM не публикува служебната информация за участниците освен с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на MIELBG.COM, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.


Участниците в MIELBG.COM участват със същата информация и в справочната услуга M-Тел Contact, освен ако няма изразено изрично желание от тяхна страна за отказ от гореспоменатата услуга.


MIELBG.COM, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия За Ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.


MIELBG.COM не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.


MIELBG.COM запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като промени засягащи времето за престой (публикуване) на сайт, фирма или обява в каталога, могат да се случват само в посока увеличение.

 


ІІІ. Права и задължения на клиентите
Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.


В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към клиентите от страна на MIELBG.COM, клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.


Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.
Клиентът може да използва информацията от MIELBG.COM като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.

 


IV. Технически изисквания
Текстовата информация се подава чрез формата, като съответно за сайт, фирма или обява полетата са различни в MIELBG.COM. Графичната информация също се подава през формите (лога на фирми, снимки към обява  и др.).


Изисквания за вида и обема на информацията:
Описание на сайта, фирмата или обявата - не повече от 2000 символа;
Заглавие на сайта, фирмата или обявата - не повече от 40 символа;
Графични изображения (лога на фирми, снимки към обява  и др.) - трябва да бъдат в един от следните формати: JPG, непрозрачен GIF или PNG.

При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: admin@mielbg.com

Категории